Revizie eletrickych zariadení bez obmedzenia napatia, výbušných priestorov a fotovoltaických elektrárni     Overovanie meradiel PHM     Zámočnícke a zváračské práce      Strojno-zámočnícke práce    Revízie nepriebojných poistiek     Revízie PROTEGO

Revízie elektrických zariadení bez obmedzenia napätia...
Revízie elektrických zariadení bez obmedzenia napätia...

Vitajte na stránke PROEZ s.r.o.

         Začiatky spoločnosti siahajú do roku 1975, keď podľa vtedy platnej legislatívy boli vykonávané drobné práce, ktoré nemohli poskytnúť socialistické organizácie a podniky. V tom čase sme sa zaoberali elektroinštaláciami a  robili sme revízie elektrických, plynových a tlakových zariadení vrátane kotlov v podnikoch, ktoré nemali vlastného revízneho technika. Od roku 1989 došlo k zmene formy podnikania na družstevnú a neskôr ako fyzická osoba PROEZ. V roku 2001 došlo k rozšíreniu činností a firma sa transformovala na spoločnosť s ručením obmedzeným PROEZ. Spoločnosť t.č. riadi jeden z majiteľov: Dipl. Ing. Ľubomír Blichár

PROEZ s.r.o. revízie elektrických zariadení

revizie

revizie revizie revizie revizie revizie revizie

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content