Popis činnosti firmy PROEZ s.r.o.

         Priebežným vývojom bol rozšírovaný aj sortiment činností, pričom sa spoločnosť pridržiava základnej línie a to špeciálnych prác :

-Revízie vyhradených technických zariadení bez obmedzenia výšky napätia, vrátane výbušných priestorov a fotovoltaických elektrárni
-Revízie nepriebojných poistiek
-Revízie PROTEGO
-Oblasť metrológie – overovanie meradiel prietoku PHM (SARASOTA, SAKURA)
-Práce zámočnícke a zváračské
-Práce strojno-zámočnícke
-Práce elektroinštalačné
Základnou charakteristikou tejto skúsenej spoločnosti je vysoká kvalita prác poskytovaná skúsenými pracovníkmi s dlhoročnou praxou v predmetných odboroch

Spoločnosť už v roku 2005 na svoju činnosť získala Certifikát ISO 9001:2000 od TUV SUD Mníchov

revizie

revizie revizie revizie revizie revizie revizie

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

struktura spolocnosti Petrochemicky priemysel Vzhraden0 technick0 yariadenia Nebezpecny odpad Ostatne cinnosti