Nebezpečný odpad

          V rámci svojej činnosti má spoločnosť aj oprávnenie na nakladanie s nebezpečným odpadom vrátane tekutej a polotekutej formy s vlastným mobilným odsávacím zariadením s možnosťou odsávania aj z hladiny (napr. vodnej ) aj pri ekologických haváriách a znečisteniach prírody a životného prostredia ( výrony pohonných látok pri haváriách na cestách, vo výrobe, pri distribúcii,... a pod.)

          V súvislosti s tým má spoločnosť oprávnenie na riadenie a obsluhu čističiek odpadových vôd klasickým aj chemickým spôsobom,...

nebezpečný odpad

revizie

revizie revizie revizie revizie revizie revizie

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

struktura spolocnosti Petrochemicky priemysel Vzhraden0 technick0 yariadenia Nebezpecny odpad Ostatne cinnosti