Petrochemický servis

          Spoločnosť zabezpečuje komplexný petrochemický servis počnúc elektroinštaláciami, údržbou strojnou aj elektroúdržbou do 1000V aj nad 1000V vrátane prostredí s nebezpečne-stvom výbuchu. V tejto oblasti poskytuje metrologický servis a overovanie, opravu, montáž meradiel prietoku na PHM použitím etalónov 1000 litrov a 5000litrov - dvojrýchlostných. Súčasťou petrochemického servisu je aj servis na zariadeniach Sakura a Sarasota. V rámci komplexnosti spoločnosť zabezpečuje aj revízie a opravy nepriebojných poistiek a  PROTEGO na uvedených zariadeniach.
patrochemický servis

revizie

revizie revizie revizie revizie revizie revizie

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

struktura spolocnosti Petrochemicky priemysel Vzhraden0 technick0 yariadenia Nebezpecny odpad Ostatne cinnosti