Vyhradené technické zariadenia

          Spoločnosť vykonáva:
1. opravu a revízie tlakových nádob stabilných a kotlov vrátane odborných prehliadok a skúšok tlakových zariadení v rozsahu tr. IV. až I .

2.montáž, rekonštrukciu, opravy a údržbu elektrických zariadení a bleskozvodov v objektoch tr. A,B a odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení bez obmedzenia výšky napätia a bleskozvodov v objektoch tr. A,B

3.Údržba plynových zariadení
- opravy a revízie plynových zariadení LPG – plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov, rozvod plynu, plnenie kovových tlakových nádob
- opravy a údržba priemyselného plynovodu podľa STN 38 6420 na zemný plyn
- opravy a údržba zariadení na prečerpávanie a rozvod propán-butánu podľa STN 38 6462
- obsluha plynových zariadení

revizie

revizie revizie revizie revizie revizie revizie

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

struktura spolocnosti Petrochemicky priemysel Vzhraden0 technick0 yariadenia Nebezpecny odpad Ostatne cinnosti