Ostatné činnosti firmy PROEZ s.r.o.

          V rámci ostatných činností spoločnosť zabezpečuje inžiniersku činnosť v odbore elektrotechnika, tlakové a plynové zariadenia a podnikateľské poradenstvo. Pre doplnenie činností v oblasti vyhradených technických zariadení pracovníci spoločnosti sú pripravení vykonávať aj príslušnú školiacu činnosť hlavne v odbore elektrotechnika, tlakové a plynové zariadenia.

          Nezanedbateľnou časťou komplexnosti ponuky spoločnosti sú bezpochyby, demolácie a s tým spojené práce, zemné práce a prípravné práce pre stavbu , vrátane maliarskych a natieračských prác a drobných murárskych činností v rámci opráv a údržby objektov.

Práce uvedené v predchádzajúcich kapitolách môžeme vykonávať aj vo výškach a nad voľnou hĺbkou, na čo majú pracovníci spoločnosti platné oprávnenia.

revizie

revizie revizie revizie revizie revizie revizie

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

struktura spolocnosti Petrochemicky priemysel Vzhraden0 technick0 yariadenia Nebezpecny odpad Ostatne cinnosti