Štruktúra firmy PROEZ s.r.o.

          PROEZ s.r.o. vlastní Certifikát ISO 9001 a je certifikovaná TUV SUD Mníchov v zmysle ktorého je základné členenie spoločnosti ,ktoré je následovné:
vedenie spoločnosti
oddelenie vnútorných činností údržby a opráv
oddelenie vonkajších činností, montáže a servis
oddelenie prác na vyhradených technických zariadeniach vrátane revízii
oddelenie metrológie
oddelenie riadenia obslužných činností zvláštnych zariadení a objektov

revizie

revizie revizie revizie revizie revizie revizie

This content comes from a hidden element on this page.

The inline option preserves bound JavaScript events and changes, and it puts the content back where it came from when it is closed.

Click me, it will be preserved!

If you try to open a new Colorbox while it is already open, it will update itself with the new content.

Updating Content Example:
Click here to load new content

struktura spolocnosti Petrochemicky priemysel Vzhraden0 technick0 yariadenia Nebezpecny odpad Ostatne cinnosti